galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z | Ż

 

gardulski bolesław - fotografia

 

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 bg73 bg77a    
     

Bolesław Gardulski urodził się w Małopolsce Wschodniej 27 IX 1885. Z zawodu prawnik, wieloletni członek Związku Sędziów i Prokuratorów, Związku Zawodowego Pracowników Państwowych R.P i Zrzeszenia Prawników Demokratów; z zamiłowania fotografik, krytyk, publicysta i animator ruchu fotograficznego w Polsce; razem z T. Cyprianem i T. Wańskim tworzyli nieformalną grupę zwaną poznańskim "Trójlistkiem"

Już w 1902 Bolesław Gardulski stawia pierwsze kroki w dziedzinie fotografii pracując aparatem kliszowym formatu 9 x 12 cm. W 1906 zostaje członkiem Krakowskiego Towarzystwa Fotografów Amatorów; w czasach akademickich zakłada w Oświęcimiu kółko fotograficzne. W 1924 roku uzyskuje prawa członka - założyciela Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii w Poznaniu; prowadzi rozmaite formy dokształcania w zakresie wiedzy fotograficznej. Inicjuje wydanie pierwszego numeru Polskiego Przeglądu Fotograficznego, będącego organem Towarzystwa Miłośników Fotografii w Poznaniu.

W 1925 bierze udział w IX Dorocznej Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Artystycznej w Towarzystwie Przyjacół Sztuk Pięknych. W latach 1925-1930 publikuje na łamach Polskiego Przeglądu Fotograficznego, wydaje Podręcznik fotografii dla początkujących napisany wspólnie z Tadeuszem Cyprianem. W 1927 debiutuje na wystawie międzynarodowej w Sydney. W 1930 zostaje członkiem Fotoklubu Polskiego. W 1932 przybywa do Krakowa, gdzie do 1949 piastuje stanowisko sędziego apelacyjnego i wiceprezesa Sądu. Działa w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i rozpoczyna współpracę z Klubem Fotograficznym Y.M.C.A. w Krakowie, gdzie współorganizuje III Międzynarodową Wystawę Fotografiki. Ekspozycja ta była pierwszym w Polsce "Invitation Salon" (Salonem Zaproszonych). W 1939 zostaje uhonorowany Złotym Medalem Zasługi za działalność w dziedzinie fotografii. Po 1945 bierze udział w pracach krakowskiej Sekcji Fotograficzno-Filmowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1947 zostaje członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, by w 1948 objąć stanowisko wiceprezesa Odziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1960, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zostaje uhonorowany Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Fotografików.
Bolesław Gardulski zmarł 30 I 1961 w Krakowie

Bolesław Gardulski to jeden z najwybitniejszych fotografów przedwojennej Polski. Głównym tematem ekspozycji jest architektura miejska. Wyjątkowe miejsce wśród prezentowanych prac zajmują te, powstałe z inspiracji Jana Bułhaka. Pojawiające się na fotografiach Gardulskiego postacie symbolizują rytualną codzienność mieszkańca miasta. Architektura, ukazywana często jako labirynt, była bowiem dla artysty scenografią, na której rozgrywa się codzienny teatr ulicy. "Zagadkowość scenerii, pisze Maciej Szymanowicz, podkreślał charakterystyczny sposób oświetlenia. Gardulski, postępując zgodnie ze wskazaniami Bułhaka, wykorzystywał poranne bądź wieczorne niskie światło, które kładąc się na wilgotnych bądź chropowatych powierzchniach murów daje efekt lśnienia(...). W klaustrofobicznych wizjach miast Gardulskiego światło odrealnia strukturę przestrzeni, wprowadzając w nią dodatkowe podziały i niejednokrotnie uniemożliwiając jej jednoznaczne odczytanie".

Organizatorzy wystawy: Galeria pf z Poznania oraz Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Fotografie na wystawę zostały wybrane przez Macieja Szymanowicza z galerii pf w Poznaniu.


galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2008 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny